Burgunderholm Skovkarleklub er den 9. skovkarleklub i Danmark, stiftet på Servatius dag den 13. i løvspringsmaaned aar 2000. Burgunderholm er den største af de danske øer i Østersøen  og udgør den østligste del af Danmark.

skk sideAf de øvrige danske skovkarleklubber findes de tre i Jylland, én på Fyn og de sidste fire findes på Sjælland. Skovkarleideen opstod i Sverige i begyndelsen af 30'erne og har siden bredt sig til Norge,  Finland og Danmark således at der i dag er 47 skovkarleklubber med over 7000 medlemmer. Skovkarleklubberne forekommer kun i de lande der forstår svensk i skrift og tale, og er således  et skandinavisk/finsk fænomen.

Skovkarleklubbernes medlemmer består af personer, der alle har en tilknytning til orienteringssporten. Burgunderholm Skovkarleklub har på nuværende tidspunkt 21 karle.

Skovkarlene

Skovkarleklubbernes medlemmer består af personer, der alle har tilknytning til orienteringssporten. Enten som aktive løbere med meritter eller som ledere, som organisatorer eller at man på en anden måde har gjort en bemærkelsesværdig indsats for orienteringssporten. Samt at man kan godkendes af de eksisterende skovkarle. Det er nemlig ikke muligt selv at indmelde sig i klubben. Det er de eksisterende skovkarle der beslutter, hvem der kan optages. Tidligere Høvitsmand Rune Haraldsson udtrykte det således. "Höga krav ska ställas på den som upptas i skogskarlarnas led. Ingen kan själv begära inträde. Det er karlarna själva som föreslår och beslutar. Enbart fina prestationer räcker inte. Medlemskap i SKK ska utgöra höjdpunkten i en fremgångsrik karriär i skogen".

Oprindelsen

Den første skovkarleklub, også kaldet moderklubben til alle skovkarleklubber, blev stiftet d. 15. december 1930 i Erstaviksskogen udenfor Stockholm. Orienteringssporten var i sin vorden. Oprindeligt var det militæret som brugte at finde vej i skoven, og først i 1897 kom de første forsøg i Norge på at gøre orientering i skovterræn til en civil sportsgren. Senere bredte forsøget sig til Sverige og Finland og endnu senere til Danmark.

Først i 20'erne gik det hurtigt fremad for orienteringssporten i Sverige. Dog var det svært at finde forståelse for, at orienteringsløb var en selvstændig sportsgren. Organisatorisk i klubberne var orienteringsløb i disse tidlige år blot en del af de almindelige løbsdiscipliner indenfor atletik. Men der var ønske om at orienteringssporten skulle være en selvstændig idrætsgren og have sit eget forbund. Med baggrund i disse forhold bredte der sig blandt orienteringsløbere et ønske om at oprette en organisation eller en klub, der kunne arbejde for orienteringssportens interesser. Initiativtagere til oprettelsen af den første skovkarleklub var svenskerne Lorentz Göransson, Ernst Killander og Torsten Tegnér, der stiftede Stockholms Skovkarleklub i 1930. Derfra bredte skovkarleideen sig hurtigt og i 1944, hvor den første danske skovkarleklub så dagens lys, var der allerede stiftet 19 skovkarleklubber i Sverige og én i Finland.

Den første danske skovkarleklub var Nordjyllands SKK der blev stiftet d. 16. januar 1944. Allerede i 30'erne havde man oprettet en Nordisk overbygning af skovkarlene (Nordrådet) med en Høvitsmand, således at skovkarleideen kunne brede sig til alle de Skandinaviske lande samt Finland.

I dag er der 47 skovkarleklubber med over 7000 medlemmer i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

 vaarblot2006